Rouw en verlies.   Waaraan denk je.  In eerste instantie aan het overlijden   van een dierbare; je man of vrouw  waar je jaren mee hebt geleefd.  Het feit dat  mensen iets  niet meer samen  kunnen  doen geeft  leegte in hun bestaan.   Of  je kind  die je zo plotseling moest verliezen door een ongeval of ziekte.   Hoe ingrijpend is zo’n gebeurtenis. Maar …..wat te denken aan iemand  die zijn baan verliest, die door ziekte niet meer kan werken.    Of  iemand die halfzijdig is verlamd.  Je verliest je functies, je  kracht  en vaak een opgewekt karakter, contacten  - - - >  in  inkomen gaat  iemand er  meestal  fors op achteruit. Dat betekend dat je minder te besteden hebt.  Of  noodgedwongen opgenomen in een verpleeg– of verzorgingshuis.   En wat te denken  aan het  beëindigen van een relatie.  B.v door  scheiding.   Ook  mensen die jaren naar de kerk  hebben kunnen gaan en dit niet meer kunnen om gezondheidsreden.  Ga zo maar door.  Het oude…..wordt nooit meer het vertrouwde…….  Rouw en verlies> het komt  veel meer voor dan de meeste  mensen  vermoeden, ook binnen een kerkelijke gemeente. 

 

Verlies en rouw.  En wat betekend God (nog) voor je.  Heeft Hij nog een plaats in uw of jou  leven.  Is het zo dat je nog kunt zingen:

Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Want in Zijn hand  is heel mijn levenslot

Hem heb ik lief, zijn  vrede  woont in mij

Ik zie naar Hem op en ik weet, Hij is mij steeds nabij

 

Maak God deelgenoot  van je  verdriet

Lees daarbij  Ps  139 en zet  een streep onder  vers  5

 

Nieuw. Sinds januari 08 is er een mogelijkheid om deel te nemen aan de lotgenotengroep rouwverwerking. In een groep is er ruimte om samen te praten over praktische zaken die iemand tegenkomt na overlijden van een dierbare. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de Cgk van Drachten. Eerstvolgende is op  16-04-2009 vanaf 15.00 uur.

 

Nieuw

Vanaf maandag 9 maart ook in Nieuwe Pekela.  Tweede bijeenkomst op 27 april 09. Aanvang 15.00 uur.

Lokatie: Christelijke Gereformeerde kerk

 

 

 

Sjouke van der Meulen

Kerkelijk werker

Sjouke van der Meulen

Sparrewei 27

9298 RR

Kollumerzwaag

0511-441281

sjoukevandermeulen@hotmail.com

 

 

Rouw en Verlies

Aandacht voor rouw en verlies binnen de kerk

 

Aandacht voor rouw en verlies. Binnen de kerk ontbreekt het vaak aan gesprekken met elkaar. Hulpverlening en kerk zullen  meer samen moeten werken en dichter bij elkaar moeten komen.  Waar gaat het om bij rouw en verlies?