Kerkelijk werker

Sjouke van der Meulen

Sparrewei 27

9298 RR

Kollumerzwaag

0511-441281

sjoukevandermeulen@hotmail.com

 

 

 

Sjouke van der Meulen

Psychisch pastoraat

In de gemeente zijn er mensen die lijden aan psychische problemen.  Een psychisch probleem kan zijn:

 

· Depressie

· Rouwverwerking

· Identiteitsproblematiek

· Persoonlijkheidsstoornissen

· Familie en relatieproblemen

· Verdriet

· Eenzaamheid

· Problemen in dagelijks functioneren

· Geloofsvragen

· Omgaan met dementie

 

Mensen komen terecht bij een psycholoog of een psychiater. Daarnaast is aandacht  vanuit de gemeente bij psychische problemen  een belangrijk aspect. Het is goed  om bepaalde onderwerpen aan te snijden die gevoelig liggen bij een individueel persoon of gezin. Dan de vraag wie zou kunnen helpen. Gezamenlijk kunnen we ook kijken naar geschikte hulpverlening buiten het pastoraat, te denken valt aan medewerking van een huisarts of andere instellingen.

 

Doelstelling P.P.P?

1. Doelstelling van de werkgroep is: zorgen dat er aandacht gegeven wordt aan gemeenteleden die in psychische nood verkeren.

 

2. Onder psychische nood wordt verstaan dat mensen professionele hulp op psychisch gebied nodig hebben of al krijgen. Allerlei vormen van psychische nood in de gemeente vallen onder het gebied van de werkgroep.

 

3. Verwijzing naar de werkgroep gebeurt door de predikant of andere kerkenraadsleden.  Ook komt het  voor dat er een directe toenadering via email/telefoon komt bij de PPP voor een hulpvraag. Voordat de verwijzing plaatsvindt moet er door de hulpvrager toestemming gegeven worden dat er iemand van de PPP werkgroep langskomt. De hulpvrager moet ook gemotiveerd zijn om hulp en aandacht te krijgen.

 

Structuur van de PPP

De werkgroep PPP wil werken aan aandacht en begrip voor het gemeentelid. Een van de werkgroepleden functioneert als coördinator en is verantwoordelijk voor de uitvoering van een opgezet plan. Hij/zij schakelt andere gemeenteleden in (mantelzorg) om frequent een bezoek te brengen aan het gemeentelid met (psychische) klachten/problemen. Het lid van de werkgroep die verzorgd aanwijzingen voor omgang tijdens het bezoek. De gemeente van Drachten is sinds 2006 begonnen met samenwerking met de gemeente van Siegerswoude/de Wilp. Gezamenlijk wordt zorg gedragen voor de toerusting en bijscholing van de PPP werkgroepleden. 

 

Contactpersonen van de PPP

· Gerry den Bleker                         (0512-300654)

· Titia Visser                                   (0512-303344)

· Ieme Rein van der Velde             (0512-516789)

· Ina Hoekstra                                (0512-522220)

· Sjouke van der Meulen                (0511-441281)

 

Herken jij je in (psychische) problemen die te maken hebben met geloof……. En ben je van mening dat je hulp nodig hebt?  Je kunt  informatie vragen bij een van de bovenstaande personen. Gezamenlijk zullen we proberen te zoeken naar een oplossing. De kans is groot dat wij een predikant gaan inschakelen in je regio. Op deze manier wil de gemeente van Drachten  ook gemeente zijn naar buiten.

Als een kind  wil God  je dragen

Alle  dagen...wil Hij er zijn!!!! 

 

Waarom P.P.P.?