Kerkelijk werker

Sjouke van der Meulen

Sparrewei 27

9298 RR

Kollumerzwaag

0511-441281

sjoukevandermeulen@hotmail.com

 

 

 

Sjouke van der Meulen

Pastoraat en identiteit

In de huidige maatschappij waar wij als mensen in leven, staan wij voortdurend bloot aan allerlei invloeden van buitenaf. Daarnaast vervullen wij ook als mensen verschillende rollen, waarbij ook verschillende verwachtingen en behoeften horen. In de ontwikkeling van mensen kan een hele boel gebeuren. Ook de jeugd van tegenwoordig leeft in een turbulente tijd waarin veel van ze verwacht wordt.

Persoonlijke ontwikkeling en ontdekking van wie je bent en wat je doet is een proces wat bij een ieder van ons gebeurt. Identiteitsvorming. Hierin zijn vele variaties te bedenken, denk alleen al aan de ontwikkeling in iemand zijn geaardheid, ook in een kerkelijke gemeente kom je dit tegen.

Iemand in de gemeente ontdekt dat hij homofiel/lesbisch is. De persoon draagt dit jaren met zich mee, waardoor er veel vragen en geloofstwijfels ontstaan. Er ontstaan veel vragen en onduidelijkheden over dit onderwerp. Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn;

· Hoe vertel ik het aan mijn ouders?

· Hoor ik wel bij de gemeenschap?

· Hoe voel ik mij over de mening en reacties van mensen?

· Ik voel mij ‘anders’ en wat nu?

· Zijn er anderen met dezelfde gevoelens in de gemeente en hoe kom ik daarachter?

· Moet ik ermee naar buiten treden? Of mag ik er mee naar buiten treden?

Dit is een voorbeeld wat er zou  kunnen spelen in een identiteitskwestie, wat tot een eventuele crisis zou kunnen leiden. Daarnaast zijn er natuurlijk ook problemen op gebied van rolvervulling waarbij er bijvoorbeeld vragen kunnen komen zoals;

· Wie ben ik als Christen?

· Wie ben ik als vader/moeder?

· Wie ben ik als partner?

· Erkenning/ Zelfwaardering vragen

· Hoe vervul ik mijn werkzaamheden?

Als Christen mag je een mens zijn voor Gods aangezicht, zonder dat een ander het recht heeft om jou direct te veroordelen. Ik wil als kerkelijk werker met jou in gesprek gaan om naar vragen te kijken, over gevoelens te spreken en je verwijzen naar mensen die hetzelfde meemaken.

Belangrijk is om je blijven af te vragen wat God  met je leven wil, blijf steeds met Hem in gesprek…….al is het nog zo moeilijk.  De bijbel is een lamp voor je voet en een licht op je pad, spiegel je leven daaraan!!!!!!

 

De ontwikkeling van iemands  identiteit