Kerkelijk werker

Sjouke van der Meulen

Sparrewei 27

9298 RR

Kollumerzwaag

0511-441281

sjoukevandermeulen@hotmail.com

 

 

 

Sjouke van der Meulen

Pastoraat en doven

 

  Alle- Jan: “In 1995 ben ik geopereerd  omdat er een ontsteking in het middenoor om zich heen woekerde wat weggehaald moest worden. Wanneer dat niet zou zijn weggehaald zou er een abces in de hersenen kunnen ontstaan. Door deze operaties ontstaan grote problemen met het oren,  de zgn ‘geleidingsproblemen’       Rechts ben ik ca 70% - links 80-85 % van mijn gehoor kwijt. Nu ik aan beide zijden slechthorend ben , wordt het horen steeds moeilijker, het kost veel energie.  Spraakafzien (liplezen) helpt ter ondersteuning. Door deze extra inspanning word ik snel moe.   Een vogeltje hoor ik al lang niet meer fluiten …..wat me in het begin veel verdriet heeft gekost. Als ik s’ avonds in bed lig op mijn ‘beste’ oor, hoor ik niks meer.

 

Bij mij blijkt dat een apparaat aan het  linkeroor niets toevoegt. Een  gehoorapparaat kan niet hard genoeg staan om e.e.a. goed binnen te laten komen. Dit maakt mij verdrietig en is frustrerend. Het is voor mij niet leuk om naar een feestje te gaan of bij de kerk in volle zalen te gaan koffiedrinken. Daarna zou ik ontzettend  veel last hebben van suizen in mijn hoofd.  Mijn werk kan ik gelukkig met enige aanpassingen doen, hetzij met meer moeite en meer energie. Daardoor kom ik s’ avonds moe thuis en moet ik de weekenden bijtanken.

 

Voor ons gezin heeft dit een enorme inpact,  als ik moe ben kan ik harde geluiden moeilijker verdragen.  Wanneer ik moe thuiskom  en kinderen me enthousiast opwachten wil het wel eens mis gaan. Gelukkig zijn de kinderen erop ingesteld. Ook voor mijn vrouw is het wel eens slikken. Zij moet veel dingen alleen ondernemen. Ook voor de sociale contacten verandert er voor haar  veel. Overdag kan ze haar contacten onderhouden maar het is fijner als we samen kunnen gaan.  Soms voel ik mij een oude vent en dat doet pijn. 

 

Toch voel ik me nog rijk gezegend met een werkgever die begrip voor de situatie heeft, die luistert en wil ondersteunen. Ook als gezin merken we dat God onze wegen blijft leiden, ook in moeilijke tijden. Van Hem  heb ik deze baan gekregen. Als gezin mogen we genieten van kleine dingen. We  weten dat mijn gehoor nooit beter zal worden, de eenzaamheid zal straks nog groter worden. Dan komt bij mij het lied naar boven: “Wat de toekomst brengen moge…..mij geleid des Heren Hand’ ’ 

 

In de meeste kerkgebouwen is een ringleiding aanwezig en in steeds meer kerken een beamer. Prachtige middelen krijgen we van onze God. Aan de andere kant…….als slechthorende kun je moeilijk meebidden. Niet goed meeleven aan de hand van de afkondigingen. Hoe kun je als slechthorend kind zo groeien? In geloof en hoop en liefde voor God en je medemensen?

 

Meestal is er sprake van onwetendheid maar toch gebeurd het in de gemeente van Christus dat er geen aandacht is voor deze groep gemeenteleden. Geen steun…...en geen medeleven. Een gesprek na de kerkdienst is er vaak niet bij.

 

Ds van Dijk uit Zwolle heeft hierover een stuk geschreven. Om beter zorg te kunnen geven aan dove en slechthorende gemeenteleden. We zijn immers samen gemeente van Christus. Dit betekent allereerst: zoek deze mensen en hun partners eens op.  Als predikant, als ouderling, als gemeentelid…...DOE HET.  En vraag dan aan de slechthorende zelf  waar je op moet letten. Zo leer je elkaar beter kennen.  Het is belangrijk  dat er in de landelijke kerken  meer aandacht komt voor deze groep.

 

Ook voor hun partners. De partner kan meestal zelf hun man of vrouw aardig begrijpen. Maar wat is het een verdrietige zaak wanneer je waarneemt dat je man /vrouw niet deel kan nemen aan activiteiten . Dat je  opmerkt dat er weinig bezoek en belangstelling voor je is. Het is een moeilijkheid die samen doorgemaakt wordt.  En wat doen wij?              

 

Enkele tips

- laat zien dat je een warme gemeente bent die OOG

  heeft voor doven

-als groepsleider van groeigroepen zou je met de groep

  bespreekbaar kunnen maken op welke wijze de groep

  de slechthorende kan betrekken in het groepsgebeuren

-biedt het resultaat aan aan de betrokkene

-organiseer een informatieve avond in de kerk over

 dit onderwerp

-besteed aandacht aan de partners

-ga normaal om met deze mensen, het zijn geen kinderen.

 

Bedenk dat dit een verantwoordelijkheid is die ons allen aangaat. In de gemeente van Christus zou het niet mogen gebeuren dat er mensen zijn die zich om hun handicap alleen voelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder  een stuk van Alle Jan Kuperus van de gemeente van Drachten. Hij is  slechthorend.

 

Wat betekent dit voor het gezin?